سالن اجرا : تالار نگین نقش جهان

لیست برنامه ها
سانس اول جمعه 14 آبان 1400 ساعت: 18:30
سانس دوم جمعه 14 آبان 1400 ساعت: 21:30

خرید بلیت برای خودم
خرید بلیت برای شخص دیگری

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک